2017-11-03

Xenon School Golden Rule-jak uczymy w Xenon School

Jak  uczymy  w Xenon School.

W pracy z naszymi kursantami kierujemy się słowami Benjamina Franklina.
Nie wystarczy mówić czy nauczać. Nauczyciel musi zaangażować ucznia, aby ten odnosił sukcesy w nauce języka.
Realizując tę dewizę przekazujemy chęć, a co za tym idzie odpowiedzialność za naukę każdego kursanta.