Nasz zespół

Konwersacje po anglielsku Val, poprzez swój akcent, sposób mówienia i bycia, tworzy amerykański wymiar lekcji. Każdy kto chciałby doświadczyć amerykańskiego angielskiego, powinien mieć lekcje z Valem.
Native speaker Łatwo adaptuje się do różnych potrzeb uczenia się kursantów i dla nich opracowuje kurs.
lektor polskojęzyczny Magister filologii angielskiej na Uniwersytecie Gdańskim z ponad 20-letnim doświadczeniem w uczeniu angielskiego.
język angielski Od zawsze uczy angielskiego. Pomaga kursantom przełamać nieśmiałość i pokonać barierę w mówieniu.
native speaker Native speaker z trzema obywatelstwami: angielskim, nowozelandzkim i polskim.