2020-08-27

Xenon School w czasie pandemii

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA W CZASIE PANDEMII COVID-19 w szkole XENON SCHOOL Sylwia Bartkowiak

 1. Osoby wchodzące do szkoły zobowiązane są do mycia i dezynfekowania dłoni.
 2. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykanie oczu, nosa i ust.
 3. W czasie zajęć uczniowie zobowiązani są do korzystania z ochronnych szyb plexi dostępnych w szkole lub z maseczek we własnym zakresie.
 4. Uczniowie i rodzice wchodzący do szkoły zobowiązani są do noszenia maseczek.
 5. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 6. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 7. W razie choroby uczeń może skorzystać z połączenia online, zarówno, gdy są to zajęcia indywidualne, jak i w grupie.
 8. W przypadku choroby nauczyciela, zajęcia zostaną przeprowadzone online.
 9. Ograniczone zostaje przebywanie w szkole osób z zewnątrz; rodzicom zalecany jest kontakt telefoniczny.
 10. Ogranicza się przebywanie rodziców w poczekalni do max. 2 osób, przy założeniu, ze osoby te mają założone maseczki.
 11. Ograniczona zostaje również ilość kursantów uczących się w szkole w tym samym czasie poprzez przeniesienie wybranych zajęć, zwłaszcza indywidualnych, na nauczanie zdalne.
 12. Sale są wietrzone po każdych zajęciach, a stoły i powierzchnie dotykane przez uczniów dezynfekowane.
 13. Nauczyciel zobowiązany jest do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole.
 14. W razie konieczności, szkoła zaproponuje przejście na zajęcia zdalne, z których uczeń może skorzystać.

 

Share on:
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp