2018-01-24

Nauka języka angielskiego poprzez konwersacje

Podstawową umiejętnością, którą powinniśmy zdobić poprzez naukę języka angielskiego, jest umiejętność jego codziennego użycia w rozmowach. Najskuteczniej uczy się tego poprzez konwersacje i słuchanie żywego języka.