2016-08-12

Britain’s Got Talent-Paul Potts

Odpowiedz na pytania:

  1. Czym zajmuje się Paul?
  2. Co zawsze było jego marzeniem?
  3. Co zawsze było dla niego trudne?
  4. Co myśli o występie Simon?
  5. Co myśli o jego głosie Pierce Morgan?
  6. Co myśli Amanda?
  7. Jak czuje się Paul po występie?
  8. Co Simonowi podoba się w Paulu?