FCE dla młodzieży

Egzamin FCE dla młodzieży. Po dobrze zdanym egzaminie ósmoklasisty, jest najlepsza pora na przygotowania do egzaminu FCE.

Do matury jeszcze trochę czasu, a nauka pod kątem egzaminu FCE zapewnia jednocześnie przygotowanie do matury rozszerzonej. Dobre podstawy z przygotowań do egzaminu ósmoklasisty dają doskonałą bazę do podnoszenia poziomu do B2 wymaganego na egzaminie FCE,

Przy dobrej znajomości języka angielskiego, można kontynuować naukę na kursie przygotowującym do egzaminu FCE.

W innym razie sprawdzą się zajęcia rozbudowujące zasób słownictwa, gramatykę, uczące mówienia, efektywnego czytania i tworzenia wypowiedzi pisemnych. Docelowo wszystkie te umiejętności potrzebne będą na egzaminie maturalnym.

Zajęcia dla uczniów liceum i technikum mogą też być wsparciem dla programu nauczania w szkole. Wówczas skupiamy się na materiale z lekcji w szkole, ćwiczymy go, pomagamy w przygotowaniu do sprawdzianów, wypowiedzi pisemnych czy ustnych.

Jak się uczymy? Poniżej charakterystyka kursu:

Zajęcia:

  • w małych grupach
  • dostosowane do Twoich możliwości czasowych
  • 1,5h w tygodniu

Elementy kursu:

Ćwiczenie wszystkich umiejętności językowych, których wymaga egzamin FCE: mówienie, słuchanie, pisanie, efektywne czytanie, gramatyka

  • praca z podręcznikiem FCE
  • rozwiązywanie testów egzaminacyjnych
  • symulacje egzaminu – próbne testy pozwalające sprawdzać na bieżąco swoje umiejętności oraz reakcje w kontakcie z egzaminującym

Egzamin FCE dla młodzieży. Zajęcia zaczynamy od zapoznania się z egzaminem FCE i wszystkimi jego zadaniami. Potem określamy aktualny poziom poprzez zrobienie przykładowego testu FCE. Całość trwa zazwyczaj 2 spotkania. Gdy znamy poziom, przystępujemy do pracy z podręcznikiem. Po kolei poznajemy wszystkie ćwiczenia egzaminu oraz uczymy się je rozwiązywać. W przypadku czytania i słuchania i , np. błędnej odpowiedzi, analizujemy zapis tego fragmentu nagrania, aby dowiedzieć się, dlaczego moja odpowiedź jest niewłaściwa. W ten sposób uczymy się ‘nie nabierać’ na pułapki tych tekstów. Prace pisemne sprawdzane są przez lektora i jednocześnie omawiane z autorem tak, aby, na bieżąco, sam umiał zobaczyć i poprawić swoje błędy. Gramatyki uczymy się poprzez rozwiązywanie ćwiczeń gramatycznych, a mówienia poprzez ćwiczenia na zadaniach egzaminacyjnych. Po każdym rozdziale podręcznika, robimy pełny test, aby, na bieżąco, obserwować swoje postępy. Gdy osiągamy pożądaną przez nas ilość punktów, zazwyczaj 180 i więcej (ocena A) lub 173-179, co daje ocenę B przy 75-79%, jesteśmy gotowi, aby zapisywać się na egzamin. Certyfikat FCE potwierdza naszą znajomość angielskiego na poziomie B2, zatem ten sam potrzebny do zdania matury rozszerzonej. Egzamin FCE jest też doskonałą ‘przepustką’ do rynku pracy. A co potem? Jeśli lubisz angielski, to pewnie pora na kolejny egzamin-CAE!

Cena

55.00 zł

Sylwia Bartkowiak ANGIELSKI

lektor polsko
Magister filologii angielskiej na Uniwersytecie Gdańskim z ponad 20-letnim doświadczeniem w uczeniu angielskiego.

Inne kursy